Czy wdrażanie systemu IVR jest korzystne?

Nowoczesne technologie zaczynają dominować w coraz większej liczbie sfer życia. Czasami zastępują one w pracy ludzi, a wszystko po to, aby usprawnić świadczenie różnorodnych usług oraz zmniejszyć koszty z nimi związane. Podobnie jest w przypadku systemów głosowych, które znacznie usprawnił załatwienie przeróżnych spraw przez telefon.

Kontakt z call center

Zadaniem call center, czyli po prostu infolinii, jest świadczenie usług dla klientów, którzy najczęściej dzwonią z jakimś zapytaniem, bądź też z chęcią załatwienia jakieś konkretnej sprawy. Liczba konsultantów jednak jest ograniczona, a liczba telefonów w największych firmach często ogromna. Dlatego też, konieczne jest jakieś usprawnienie działania call center. Z pewnością, usprawnieniem takim jest IVR, system przyspieszający działanie infolinii.

Jak korzysta firma?

Na systemie głosowym firma zdaje się korzystać na wiele sposobów. Przede wszystkim, może sobie ona pozwolić na zatrudnienie mniejszej liczby pracowników. Skoro bowiem wiele spraw może zostać załatwionych przez system, można swobodnie zrezygnować co najmniej z kilku dodatkowych pracowników. Nawet jeśli system nie jest w stanie załatwić żadnej sprawy do końca, to przynajmniej kieruje połączenia do odpowiednich działów, dzięki czemu pracownicy mają mniej obowiązków.

Niewątpliwie, również sami konsultanci korzystają na IVR. Wszystko dzięki temu, iż mogą się skupić tylko i wyłącznie na rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw. Przed wdrożeniem systemu głosowego, konsultant przed przystąpieniem do konkretnych czynności mających na celu załatwienie danej sprawy, musiał najpierw przepytać klienta odnośnie jego danych osobowych, jak również dowiedzieć się, jakiego typu ma on problem. Dzisiaj natomiast, czynności te wykonuje za konsultanta system.

Czy klient korzysta z systemu głosowego?

Klienci mają zróżnicowane opinie odnośnie systemu głosowego. Niemniej jednak, wydaje się, że jego wdrażanie wychodzi im na dobre. Dzięki systemowi bowiem, załatwienie sprawy na infolinii przeważnie trwa jednak zdecydowanie krócej.

Bartosz Zalewski

Add your Biographical Info and they will appear here.