Samorządność nie tylko z nazwy – budżet obywatelski

Samorządność to część demokracji, która cieszy się szczególnym uznaniem wśród społeczeństwa. Możliwość bezpośredniego decydowania o wydatkach lokalnych regionu budzi sympatię i zaufanie. Fakt ten zauważalny był w poprzednich latach, kiedy wybory do władzy scentralizowanej nie cieszyły się dużą frekwencją, a samorządowe przyciągały obywateli tłumnie. Projekt budżetu obywatelskiego to zaufanie potęguje.
http://budzet-obywatelski.pl/

W czym tkwi fenomen samorządności?

Fenomen samorządności bierze się z faktu, że dotyka ona problemów bezpośrednio związanych z obywatelem oraz miejscem jego zamieszkania. Działania władzy lokalnej oraz decyzje zapadające w sejmikach, przynoszą konkretne, widoczne i namacalne efekty dla mieszkańców danych regionów. Decyzje władzy lokalnej dalekie są od politycznych waśni i w sposób bezpośredni wpływają na jakość życia mieszkańców.

Jak zwiększyć zaufanie do samorządności? Budżet obywatelski!

W ostatnich latach pojawił się projekt, który w jeszcze większym stopniu zbudował zaufanie do władzy lokalnej i samorządności. Inicjatywa, która stworzyła realną możliwość decydowania o sprawach ważnych przez mieszkańców danego regionu. To tzw. budżet obywatelski, a więc swoiste referendum, w którym mieszkańcy mogą bezpośrednio wypowiadać się odnośnie inwestycji, jakie władze powinny poczynić. Władza przygotowuje szereg propozycji i pomysłów, na które zamierza przeznaczyć pewną pulę pieniędzy. Mieszkańcy głosują, które pomysły są dla nich korzystne. Zrealizowane zostaną inwestycje, które zebrały najwięcej głosów.

Seweryn Kozłowski

Add your Biographical Info and they will appear here.