Jak stworzyć dźwiękoszczelne pomieszczenie w domu?


W celu skutecznego tłumienia dźwięku potrzebne są odpowiednio zaprojektowane ściany działowe. Ściany działowe powinny charakteryzować się odpowiednią izolacją akustyczną, która wpłynie na efektywność akustyczną, a tym samym stworzy komfort dla użytkowników dzielonych pomieszczeń. Warto, aby ściany działowe były zbudowane z betonu komórkowego albo pustaków ceramicznych- tworząc ściany dźwiękoszczelnehttp://esglas.pl/oferta/sciany-dzwiekoszczelne. W takiej sytuacji izolacja tłumiąca dźwięki nie będzie dla nich wyzwaniem.

Na komfort we własnym domu domownicy mogą liczyć wtedy, gdy ściany są odpowiednio zaprojektowane. Zatem warto przeanalizować sąsiadujące pomieszczenia, a także to, z jakiej materii będą utworzone ściany działowe. Celem oczywiście jest pełna izolacja akustyczna. Oprócz funkcjonalności i spełniania postawionych założeń- ściany muszą być odpowiednio dokładnie wykonane oraz wykończone.

Typy dźwięków

Ściany przenoszą głównie dźwięki powietrzne, a więc takie, których źródłem może być zwyczajna rozmowa dwóch osób. Może to być także muzyka, czy po prostu płacz dziecka. Nasuwa się prosta konkluzja. Warto jest zainwestować w ściany dźwiękoszczelne, aby czuć komfort bytowania w danym miejscu. Wracając do kwestii rodzaju dźwięków w znacznie mniejszym stopniu, spotkać się można z dźwiękami uderzeniowymi – przy czym w praktyce okazuje się, że i takie dźwięki stanowią nierozłączną całość w aspekcie egzystencjalnym. Ubijanie kotleta schabowego to przykład dźwięku uderzeniowego. Regułą staje się sytuacja, w której urządzenia takie jak pralka, czy zmywarka bezpośrednio stykają się z daną ścianą działową- wówczas mamy do czynienia z emisją dźwięków uderzanych. W takich sytuacjach drgania związane z pracą sprzętu są przenoszone przez ścianę, a to w efekcie wpływa na kwestie izolacyjności akustycznej.

Ściany działowe klasycznie murowane

W celu tworzenia ścian działowych najbardziej efektywne będą substraty materiałowe, takie jak pełna cegła albo tzw. silikaty. Ciężkie pustaki, czy też cegły bardzo dobrze izolują pomieszczenia w aspekcie przenikania dźwięku. Zatem na izolacyjność akustyczną ściany działowej w znaczący sposób wpływa masa danego materiału izolacyjnego. Dobrym przykładem jest ściana działowa wykonana z betonu komórkowego otulona z obydwu stron materiałem gipsowym, która wykazuje izolację akustyczną na niższym poziomie niż tej samej grubości ściana, ale zbudowana z pustaków ceramicznych, które w tym zestawieniu wykazały się znacznie lepszą izolacją dźwięku. Pomijając bardzo istotną kwestię materiałów tworzących ściany niezmiernie ważne, jest także przestrzeganie zasad, bardzo ważnych w aspekcie akustyki. Istnieje zasada, która mówi, że ścian działowych nie łączy się ze ścianami nośnymi w kwestii styczności. Ma to na celu zapobieganie przenoszenia zbędnych dźwięków emitujących hałas ze ścian nośnych na ściany działowe. Bardzo ważne jest również umieszczenie pianki poliuretanowej pomiędzy ścianą a sufitem, ma to na celu ograniczenie przenoszenia dźwięku ze ściany na sufit.

Istotna wiedza

W temacie „ściany dźwiękoszczelne” funkcjonuje pojęcie izolacyjności akustycznej. O co tutaj chodzi? Izolacyjność akustyczna informuje jak dużo decybeli, minimalnie musi tłumić dźwięki przegroda budowlana, a dokładnie ściana działowa. Im bardziej wysoki jest ten współczynnik, tym bardziej dana ściana tłumi hałas. To niezwykle ważne pojęcie, z którym warto się zapoznać przed dokonaniem oceny ściany, bądź zakładając daną izolacyjność, którą zachowa ściana po etapie budowy. Istnieją pewne standardy podstawowe. Zgodnie z normą ściany działowe dzielące pokoje, aby spełniały kryteria, muszą tłumić hałas o minimum 30 dB. Znacznie większe wymogi dotyczą ścian między kuchnią, łazienką a pokojem. Takie ściany powinny pochłaniać hałas na poziomie minimum 35 dB. Istnieje również tzw. standard podwyższony- wówczas pożądana jest cisza- do której uzyskania warto, jest zbudować ściany działowe z podwyższonym komfortem akustycznym. Reasumując zwykła rozmowa, jest źródłem hałasu o natężeniu 40- 50 dB, buczący odkurzacz dostarcza 60 dB, a muzyka może emitować dźwięk w zakresie 70-80 dB.

admin

Add your Biographical Info and they will appear here.